bakh makh (4)

طراحی هویت بصری

تصاویر متحرک 60 هزار بار سریع تر از متن در ذهن پردازش می شوند. با استفاده از موشن گرافیک میتوان تاثیر بیشتری در ذهن مخاطب ایجاد کرد و محتوای مورد نظر را به آن انتقال داد. با کارشناسان باخ ماخ در ارتباط باشید

پیمایش به بالا