bakh makh (4)

اشتراک گذاری

انیمیشن فریم بای فریم

انیمیشن فریم بای فریم شیوه‌ای است که هر فریم (یا تصویر) یک انیمیشن به صورت جداگانه ترسیم می‌شود و توهم حرکت سیال را ایجاد می کند. این روش کاملاً در تضاد با انیمیشن‌های گرافیکی متحرک یا تولید شده توسط رایانه است که برای تولید تصاویر به‌طور مستقل در پارامترهای مجموعه انیماتور به رایانه‌ها متکی است.

این بدان معنا نیست که ما از رایانه برای انیمیشن فریم به فریم استفاده نمی‌کنیم. در گذشته، فریم به فریم به صورت دستی (روی کاغذ) ترسیم می‌شد، اما امروزه انیماتورها می‌توانند با استفاده از نرم‌افزارهای کامپیوتری در زمان صرفه‌جویی کنند.

چند زیرمجموعۀ مختلف از تکنیک‌های انیمیشن وجود دارد که همگی زیرمجموعۀ فریم به فریم محسوب می‌شوند.  فریم به فریم سنتی دقیقاً همان چیزی است که به نظر می‌رسد. سنتی است (به این معنی که قدیمی و خوب است)!

در گذشته و پیش از ورود کامپیوترها، انیماتورها یک فریم را روی یک تکه کاغذ بزرگ می‌کشیدند. سپس هنگام کشیدن تصویر دوم، صفحه را بالا و پایین می‌کردند. (ورق زدن صفحه به آنها کمک می کرد تا حرکت را اندازه گیری‌کنند). امروزه، ما می‌توانیم این فرآیند را روی یک کامپیوتر انجام دهیم.

انیمیشن فریم بای فریم

نمونه کار ها

سفارش انیمیشن فریم بای فریم

انیمیشن فریم به فریم محتویات صحنه را در هر فریم تغییر می‌دهد. این بهترین تکنیک برای انیمیشن‌های پیچیده است که در آن یک تصویر به جای حرکت ساده در سراسر صحنه، در هر فریم تغییر می‌کند. برای ایجاد یک انیمیشن فریم به فریم، هر فریم را به عنوان یک فریم کلیدی تعریف می‌کنیم. سپس برای هر فریم یک تصویر متفاوت ایجاد می‌کنیم. هر فریم کلیدی جدید در ابتدا حاوی همان محتویات فریم کلیدی قبل از آن است، بنابراین می‌توانید فریم‌های انیمیشن را تدریجی تغییر دهیم. برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ ساخت و سفارش این شیوه از انیمیشن‌ و سایر گونه‌های انیمیشنی نظیر انیمیشن کات اوت دو بعدی، با راه‌های ارتباطی باخ ماخ در ارتباط باشید.

#مطالب مرتبط

پیمایش به بالا